Slide background
Slide background
Slide background

Fundusz Asekuracji i Zabezpieczeń

jest organizacją pozabankową propagującą ideę samopomocy finansowej.

idea

Rozpowszechniamy i promujemy strategię terminowej płatności swoich zobowiązań.

Nasza działalność opiera się na zaspokojeniu potrzeb klientów poprzez oferowanie usług najwyższej jakości. Celem działania firmy jest zapewnienie klientom dostępu do odpowiednich
dla nich rozwiązań z zachowaniem zasad etyki w biznesie i racjonalności zarządzania majątkiem spółki.

idea2
Naszą misję realizujemy poprzez:
Konkurencyjne pozabankowe rozwiązania finansowe
Przy terminowej płatności rat dokonujemy umorzenia kapitału.
Ochronę i bezpieczeństwo naszych inwestorów
Przejrzystość umów, jasne i proste zasady współpracy.
Skontaktuj się z nami telefonicznie (71) 307 14 00 lub online
Informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym mają na celu przedstawienie ogólnych informacji o działalności Funduszu Asekuracji i Zabezpieczeń sp. z o.o. i nie stanowią one oferty handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny. Fundusz Asekuracji i Zabezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu. Wszystkie prawa do znaków towarowych, informacji i układu graficznego są wyłączną własnością Funduszu Asekuracji i Zabezpieczeń sp. z o.o., a wykorzystywanie i kopiowanie ich jest zabronione.